Sjötransporter

Behöver du frakta byggmaterial? Transportera ett fordon eller kanske bärga en båt? Nu kan vi erbjuda frakttjänster och transporter ut till skärgården genom Landfjärdens sjötransporter. Vi kan ta all last upp till max 3 ton.

Kontakta oss för bokning och mer information!