Hjelms Bil & Släpvagnsservice AB
service service-and-repairsservice diagnosisservice brake-serviceservice battery-serviceservice lightsservice exhaust-systemservice extra-servicesservice tire-serviceservice diesel-serviceservice ac-serviceservice additional-heating

Personuppgiftspolicy

1. Personuppgiftsansvarig

Hjelms Bil & Släpvagnsservice AB
Verkstadsvägen 5
13737 Västerhaninge
Tel: 08-50010236
E-post:v

Behandling av personuppgifter

Nedan följer information om hur vårt företag behandlar dina personuppgifter. Vi strävar efter
att skydda dina personuppgifter på ett säkert sätt och i enlighet med den nya
dataskyddsförordningen. Som personuppgiftsansvariga kommer vi nedan redogöra för hur vi
behandlar dina personuppgifter. Vi står behjälpliga med frågor om hur vi behandlar dina
personuppgifter och våra kontaktuppgifter finner du längst ner.

Om GDPR

GDPR är en ny dataskyddsförordning som trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersätter
Personuppgiftslagen (PUL). Syftet med denna är att enhetliga regler för behandling av
personuppgifter ska gälla inom hela EU, vilket ska stärka skyddet för enskilda personer. Detta
innebär att vi som företag säkerställt nya rutiner för att stärka skyddet och rättigheter för personer som registreras hos oss.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

När du kontaktar oss för en offert eller beställer en tjänst av oss samlar vi dina
personuppgifter. Personuppgifterna kan exempelvis bestå av namn, personnummer,
registreringsnummer, chassinummer/VIN-nummer och data som din bil lämnat,
kortbetalningsinformation, adress, e-postadress, postadress, foton, bild- och
ljudupptagningar som går att härleda till dig som fysisk person och som faller under
begreppet personuppgift. Uppgifterna som vi behandlar kommer antingen från dig som
kund eller från tredje part. Vi samlar alltså in dina personuppgifter genom samtycke, laglig
grund eller avtal.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som krävs för att uppfylla avtalet med dig, så länge
som lagen eller förordning ger oss möjlighet till eller i enlighet med diverse myndighetsbeslut.
Exempel på hur länge personuppgifter sparas är:

• Arbetsorder/faktura sparas i sju år enligt Skatteverket.
• Kunduppgifter i kundregister sparas upptill ett år efter avslutad kundrelation, under
förutsättning att du meddelat oss att du inte längre önskar bli kontaktad av oss.
• Serviceprotokoll eller annan information om fordonet som omfattar personuppgifter
sparas så länge fordonets garantitid gäller eller om uppgifterna behövs för att vi ska
kunna uppfylla avtalet med dig.
• För att kunna hantera eventuella reklamationer efter att en tjänst ingåtts sparas
personuppgifter i minst tre år för att kunna uppfylla gällande konsumentlagstiftning.

Laglig grund för behandling av personuppgifter

När du begär en offert av oss kommer vi behandla information om dig som person, dina
kontaktuppgifter samt information om dig som kommer från ditt fordon. Detta gör vi i syfte
att kunna kontakta dig för uppföljning av en offert och för att kunna inhämta ditt eventuella
samtycke om att ingå ett avtal med oss.

När du ingår avtal med oss som fordonsägare eller som representant för fordonsägaren och
beställer en tjänst eller produkt av oss behandlar vi dina personuppgifter
inklusive din betalningsinformation. Vi gör detta i syfte att uppfylla vårt kundförhållande med
dig och för att uppfylla det avtal du ingått med oss. Avtalet kan bestå av kringtjänster i syfte
att påminna dig om våra produkter och tjänster eller information som ditt fordon
efterlämnat.

Om du ingår ett kreditavtal med oss inhämtar vi personuppgifter för att kunna fastställa din
identitet på ett säkert sätt och vid avtal om kreditprövningar uppgifter som berör ditt namn,
personnummer och din ekonomiska situation.
Om du brukar våra lånebilar eller provkör en bil behandlar vi dina kontaktuppgifter med
namn, personnummer, körkortsuppgifter inklusive giltighet i vägtrafikregistret samt eventuella
övriga uppgifter som är nödvändiga i enlighet med vårt avtal med dig. Detta gör vi för att
kunna ta ut eventuella avgifter eller andra kostnader som uppstår under den tid som du
brukar våra fordon.

För att hantera eventuella reklamationer eller för att kunna uppfylla eventuella
garantiåtaganden som följer av vårt avtal med dig eller som representant för fordonsägaren
behandlar vi ditt namn, dina kontaktuppgifter, fordonets registreringsnummer och chassi/VIN-
nummer, uppgifter om ditt köp samt information om detaljer, såsom utförda arbeten på ditt
fordon, reservdelar, kampanjer och återkallelser.

För dig som kontaktat vårt företag kan vi även komma att behandla dina personuppgifter
samt uppgifter som kommer från ditt fordon utifrån laglig grund genom en intresseavvägning.
Detta gör vi för att kunna kommunicera med dig som kund eller representant för
fordonsägaren i marknadsföringssyfte. De uppgifter som behandlas är de uppgifter du lämnat
till oss då du kontaktat vårt företag. En intresseavvägning kan även komma att ske gällande
uppgifter som vi öppet inhämtat från myndighet i marknadsföringssyfte.

Känsliga personuppgifter behandlas aldrig från dig utan att du givit oss ett uttryckligt
samtycke. Känsliga uppgifter behandlas dock i de fall de utgör laglig grund att tillvarata vårt
företags rättsliga åtgärder.

Vad gör vi med dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas främst av oss men kan även delges tredje part i enlighet
med reglerna i dataskyddsförordningen. Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter till tredje part utan
att ett så kallat biträdesavtal har upprättats mellan båda parter, där vi gemensamt tar på oss
ansvaret att följa och tillämpa dataskyddsförordningen. Exempel på tredje part kan vara

företagets huvudman eller verkstadskoncept, importör/tillverkare, myndigheter, försäkrings-
och finansbolag. Som huvudregel behandlas samtliga av dina personuppgifter inom EES-
området men i händelse av att en behandling av uppgifter sker utanför EES-området görs

detta dock alltid i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen.

Dina rättigheter som registrerad

Som kund hos oss har du enligt dataskyddsförordningen vissa rättigheter då dina
personuppgifter behandlas hos oss.
Du har som person rätt att få information om när dina personuppgifter behandlas. Om en
incident i form av ett dataintrång eller liknande skett som innebär en risk för identitetsstöld
och bedrägeri, har du även rätt att omgående få information kring detta. Om vi registrerat
felaktiga uppgifter om dig har du även rätt att få dessa korrigerade och i vissa fall har du rätt
att få dina personuppgifter raderade.
Mer information om dina rättigheter finner du hos Datainspektionen:

Lagar–regler/dataskyddsforordningen

Om cookies

Vi använder cookies som gör vår hemsida lättare att använda.
Vi använder cookies för att hjälpa oss att spåra och förbättra besökarnas trafik i våra tjänster. Vi använder även cookies för service, användaranalys och anpassning av användarupplevelse. Genom att använda cookies och annan liknande teknik samlar vi information om hur och när våra tjänster kommer att användas.


Hjelms Bil & Släpvagnsservice AB – en bilverkstad inom Bosch Car Service

Vi är en heltäckande bilverkstad inom Bosch Car Service – den största oberoende bilverkstadskedjan i världen. Hos oss kan du få hjälp med alla typer av bilreparationer och bilservice för samtliga märken – bensin, diesel och eldrivna bilar. Våra välutbildade tekniker kan utföra diagnos och kontroll av bilens elektronik med Bosch avancerade testteknik. Vi använder bilreservdelar med Boschgaranterad kvalitet. Det innebär att du får samma kvalitet som hos din märkesverkstad och att du kör härifån med bibehållen nybilsgaranti. Välkommen till Bosch Car Service!